Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

How would you improve the world? Share your ideas

What sort of world do you want to see? How important is education, and climate change? Let us know what you think


World Social Forum in Bamako
Anti-globalisation activists discuss the world they want to see. Photograph: Jean-Philippe Ksiazek/AFP/Getty
World leaders will assemble at the UN general assembly this month to hear Ban Ki-moon set out his vision for what should replace the millennium development goals (MDGs). In an effort to include a wide range of voices in the process, the UN has held a global consultation, which has received responses from more than a million people.
People have called for the future development agenda to be based around the fundamental principles of human rights, embodying universal equality, justice and peace and security. Respondents have also called for a "data revolution" to enable them to access up-to-date information on development progress and allow governments to better shape their policies.
What sort of world do you want to see? We are asking Guardian readers to share their vision for the future. How important is education? What about healthcare? Should governments be more responsive to their citizens? Can access to data be truly transformative? Is climate change the biggest challenge to be overcome? Is it a combination of the above?
Get creative. Send your message as a photo or create a work of art – this series should give you some inspiration. You can write your message, or maybe you want to pen a poem or compose a song?
Submit your photos, text or video by clicking on the blue "contribute to this article" button. We will feature the best submissions in our coverage of the UN general assembly. This assignment closes at 1pm on 30 September.
GuardianWitness is the home of user-generated content on the Guardian. Contribute your video, pictures and stories, and browse news, reviews and creations submitted by others. Posts will be published on GuardianWitness, and the best pieces featured on the Guardian site. If you are posting from a smartphone via our GuardianWitness app, switch location on so we know where you are posting from.

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

UNOSDP Releases Annual Report 2012 entitled "The Year of the Youth Leadership Programme"

9 September 2013


Annual Report Pic.jpg
©UNOSDP YLC Hennef participants 2012
Geneva/New York (UNOSDP) - The United Nations Office on Sport for Development and Peace (UNOSDP) have this month released their Annual Report 2012. The report presents the main activities conducted by the UN Special Adviser and Office on Sport for Development and Peace in 2012 in the areas of policy work (Chapter One), partnership building and coordination (Chapter Two) and the Youth Leadership programme, project support and implementation (Chapter Three).
2012 was the year when the Youth Leadership Programme was first launched. With three successful camps taking place over the year taking place in Qatar, Switzerland and Germany.
In the foreword of the report, the Special Adviser, Mr. Wilfried Lemke, highlights the importance of the Youth Leadership Programme “With the launch of this Programme, we intend on the one hand to assist young women and men around the world by giving them a chance to move forward in their personal and professional development and on the other hand to assist their local communities in achieving global development goals through sport.”
Highlights of the year included:
  • Human Rights Council continued its engagement in relation to sport with the panel discussion on “Human Rights through Sport and the Olympic Ideals.”
  • Geneva Group of Friends holding their first meeting in 2012.
  • The continued support extended to 5 grassroots projects worldwide thanks to the one million euro award received in 2010 from the Union of European Football Associations (UEFA);
  • The inaugural ‘UNOSDP Youth Leadership Camp’ held in Doha in January 2012.

UNOSDP πιλοτικό πρόγραμμα Νεολαία Leadership


Σε όλο τον κόσμο, πολλοί υψηλά κίνητρα των νέων εργάζονται ακούραστα για την υποστήριξη των κοινοτήτων τους μέσω του αθλητισμού-για-Ανάπτυξης-και-Ειρήνη έργα (SDP). Οι περισσότεροι από αυτούς τους νέους έχουν μόνο πολύ βασικά επίπεδα της εκπαίδευσης, τους περιορισμένους πόρους με τους οποίους να πραγματοποιήσει τα σχέδιά τους και δεν έχουν την κατάλληλη φόρουμ όπου μπορούν να μάθουν τις βέλτιστες πρακτικές ή να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες.
Έτσι, η ιδέα ενός "Πρόγραμμα Ηγεσίας Νεολαίας" επινοήθηκε προκειμένου να στηρίξει τέτοιες νέων, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση που απαιτείται για τη βελτίωση τόσο των έργων τους και τη δική τους επαγγελματική ανάπτυξη, και υποστηρίζοντας τους τη στιγμή που πάει πίσω στο τους κοινότητες.
Η UNOSDP πιλοτικό πρόγραμμα Νεολαία Leadership πραγματοποιήθηκε στο Aspire Dome στη Ντόχα, Κατάρ, 9-19 Ιανουαρίου 2012. Το δεύτερο στρατόπεδο πραγματοποιήθηκε στο Hennef, Γερμανία, 18-28 Ιουνίου 2012 και η τρίτη έκδοσηστη Macolin, Ελβετία, από Σεπτέμβριος 25 - Οκτώβριος 5, 2012.

Around the world, many highly motivated youth work tirelessly to support their communities through Sport-for-Development-and-Peace (SDP) projects. Most of these youth have only very basic education levels, limited resources with which to carry out their projects and do not have a proper forum where they can learn best practices or develop their leadership skills.
Thus, the idea of a “Youth Leadership Program” was conceived in order to support such youth by giving them access to theoretical and practical training needed to improve both their projects and their own professional progress, and by supporting them once they go back to their communities.

The pilot UNOSDP Youth Leadership Program took place at the Aspire Dome in Doha, Qatar, from 9 to 19 January 2012. The second camp took place in Hennef, Germany, from 18 to 28 June 2012 and the third edition in Macolin, Switzerland, from 25 September to 5 October 2012.