Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016

Ο αθλητισμός της Χώρας χρειάζεται νέο «παράδειγμα» λειτουργίας και ανάπτυξης: Την εκπαίδευσηΟ αθλητισμός της Χώρας χρειάζεται νέο «παράδειγμα» λειτουργίας και ανάπτυξης: Την εκπαίδευση

Σε σχετική μελέτη του το Κέντρο Δεοντολογίας στον Αθλητισμό του Καναδά (2008) περιγράφει λεπτομερώς τα προσωπικά, κοινωνικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά, περιβαλλοντικά, διεθνή και άλλα οφέλη που προκύπτουν από την αθλητική δραστηριότητα, τα οποία ενθαρρύνουν όλο και περισσότερους ανθρώπους να ασχοληθούν με όλο το φάσμα της άσκησης και του αθλητισμού (από τις ακαδημίες και τα αθλητικά προγράμματα των Δήμων μέχρι την εθνική ομάδα), με διάφορες ιδιότητες (αθλητής, προπονητής, διαιτητής, διοικητικό στέλεχος κ.λπ.). 
'Το γεγονός αυτό (πρέπει να) υποχρεώνει τους αθλητικούς οργανισμούς να οργανωθούν όσο καλύτερα γίνεται, ώστε να προσφέρουν περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες. Καθώς η εξέλιξη της τεχνολογίας πολλαπλασιάζει τη γνώση με ταχύτατους ρυθμούς σε όλα τα πεδία της ζωής τα διοικητικά στελέχη καλούνται όχι μόνο να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των πολιτών, αλλά και να οδηγούν τον αθλητισμό προς ένα καλύτερο μέλλον, επιλέγοντας και προετοιμάζοντας μεθοδικά τους διαδόχους τους. Για να το κάνουν αυτό χρειάζονται ένα κατάλληλα σχεδιασμένο σύστημα εκπαίδευσης που θα τους προσφέρει την απαραίτητη στήριξη.
Κατανοώντας την ανάγκη αυτή, η UNESCO, στο Διεθνή Χάρτη για την Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό (1978) στο άρθρο 4.3 επιτάσσει: «…πρέπει να δημιουργηθούν κατάλληλες δομές για την εκπαίδευση του προσωπικού που ασχολείται με την φυσική αγωγή και το αθλητισμό». Το 1992, το Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τον Αθλητισμό στο άρθρο 9.1 τονίζει πως «…. θα ενθαρρύνεται η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων από κατάλληλους φορείς, τα οποία θα οδηγούν στην απόκτηση προσόντων και διπλωμάτων. Τα προγράμματα αυτά θα είναι κατάλληλα για να καλύψουν τις ανάγκες όλων όσοι συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού και της αναψυχής και σχεδιασμένα τόσο για εκείνους που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, όσο και εκείνους που εργάζονται επαγγελματικά (ηγέτες, προπονητές, διοικητικά στελέχη, γιατροί, αρχιτέκτονες, μηχανικοί κ.λπ.)». Αλλά και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή διαχρονικά αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης των διοικητικών στελεχών του αθλητισμού και την έχει εντάξει στη μέριμνα της Ολυμπιακής Αλληλεγγύης (Ολυμπιακός Χάρτης, Bye-Law to Rule 5, 2013).
Η Ελλάδα χρειάστηκε μερικά χρόνια ακόμα και το 2006, στο νόμο 3479 (Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελματικών ενώσεων και άλλες διατάξεις), περιέλαβε την υποχρέωση για εκπαίδευση των στελεχών του επαγγελματικού αθλητισμού. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 98 περιλαμβάνει στις υποχρεώσεις των επαγγελματικών ενώσεων «…την παροχή στα μέλη τους οικονομικής, τεχνικής, οργανωτικής, τεχνολογικής, ερευνητικής και επιστημονικής υποστήριξης για την αύξηση ή βελτίωση των προϊόντων του ποδοσφαίρου, καθώς και η διαχείριση των προϊόντων αυτών», όπως επίσης και «την οργάνωση και διεξαγωγή τακτικών
σεμιναρίων επιμόρφωσης των διοικητικών στελεχών του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, την ίδρυση κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και τη συνεργασία με τέτοια κέντρα για την μεταποδοσφαιρική επαγγελματική αποκατάσταση ποδοσφαιριστών αρμοδιότητάς τους». Δυστυχώς, αυτή η πρόβλεψη του νόμου δεν έχει ακόμα μετουσιωθεί σε πράξη.
Παρά την μέχρι σήμερα απροθυμία του «συστήματος» της χώρας να εκπαιδεύσει τα διοικητικά στελέχη του αθλητισμού, τα προηγούμενα χρόνια μεμονωμένα άτομα έκαναν πολλά και σημαντικά στο θέμα αυτό. Στη δεκαετία του 1980, αρκετοί Έλληνες, οι περισσότεροι από τους οποίους καθηγητές φυσικής αγωγής, κατανόησαν την συγκεκριμένη ανάγκη και σπούδασαν σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο εξωτερικό το, άγνωστο τότε στην Ελλάδα, αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης του Αθλητισμού.
Αυτοί που επέστρεψαν μέχρι το 1993 ήταν αρκετοί για να δημιουργήσουν τον επιστημονικό φορέα «Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού» (www.elleda.gr), ο οποίος αργότερα μετονομάστηκε σε «Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής» και σήμερα αριθμεί περισσότερα από 300 μέλη. Τα μέλη αυτά συμβάλλουν τα μέγιστα στη δημιουργία εκπαιδευτικών δομών και με την οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων, καθώς και με τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων και εξειδικευμένων βιβλίων χτίζουν υπομονετικά το επόμενο «παράδειγμα» της οργάνωσης κα της διοίκησης του αθλητισμού της χώρας.
Το 1995, για πρώτη φορά στην ανώτατη εκπαίδευση, δημιουργήθηκε στο ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Ειδικότητα «Οργάνωσης και Διοίκησης του Αθλητισμού», πρωτοβουλία που ακολούθησαν στη συνέχεια και τα άλλα ΤΕΦΑΑ της χώρας. Το 2001, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δημιούργησε στην Σπάρτη το Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, ενώ δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ εισήγαγαν το αντικείμενο ενισχύοντας τις εκπαιδευτικές δομές που χρειάζεται η χώρα με την προσφορά προγραμμάτων που οδηγούν σε πτυχία σε όλα τα επίπεδα. Επιπλέον, ο ΣΕΓΑΣ και η ΕΟΠΕ προχώρησαν στη διοργάνωση σεμιναρίων για τα στελέχη και τα σωματεία της δύναμής τους. Παράλληλα, η ΓΓΑ, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, οργάνωσε επιτυχημένα προγράμματα για διοικητικά στελέχη των Ομοσπονδιών, ενώ περιέλαβε το αντικείμενο της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού στα προγράμματα των Σχολών Προπονητών.
Εδώ και καιρό, λοιπόν, νέα στελέχη του αθλητισμού εκπαιδεύονται επαρκώς και εντάσσονται με αργούς, αλλά σταθερούς ρυθμούς στους αθλητικούς οργανισμούς. Θα ήταν ωφέλιμο η ΓΓΑ, η ΕΟΕ, η Εθν.Ο.Α., οι Ομοσπονδίες και οι άλλοι αθλητικοί φορείς να κατανοήσουν ότι το «παράδειγμα» που ακολουθήθηκε επί δεκαετίες εξάντλησε την χρησιμότητά του και πρέπει να αντικατασταθεί από ένα άλλο, το οποίο θα συμβαδίζει με την εποχή και θα βασίζεται στην διαρκή εκπαίδευση όλων των μερών/stakeholders (αθλητές, γονείς, προπονητές, διαιτητές/κριτές, διοικητικά στελέχη, ένθερμους φίλαθλους, δημοσιογράφους, χορηγούς, πολιτειακούς παράγοντες κ.λπ.). Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να ικανοποιήσουν αποδοτικότερα την απαίτηση των πολιτών για περισσότερες και ποιοτικότερες αθλητικές υπηρεσίες και να αναζητήσουν τους οικονομικούς και άλλους πόρους που χρειάζονται για να λειτουργήσουν, τους οποίους στερήθηκαν από τα αλλεπάλληλα μνημόνια που έχουν επιβληθεί στη χώρα.
Εκπαιδευτικές διαδικασίες για τα στελέχη τους έχουν ιδρύσει πολλοί δημόσιοι φορείς της χώρας (π.χ. Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Υγείας, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.ά.), ιδιωτικές εταιρείες (π.χ. ναυτιλιακές, τράπεζες κ.ά.), ακόμα και συντεχνίες για τα μέλη τους (π.χ. οδηγοί ταξί, κυνηγοί κ.ά.). Είναι καιρός και οι φορείς που είναι αρμόδιοι για τον αθλητισμό να υποστηρίξουν τα διοικητικά στελέχη στο έργο τους με τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού θεσμού, που θα μπορούσε να είναι μία Εθνική Σχολή Αθλητικών Στελεχών. Η Σχολή αυτή θα αποτελέσει ένα forum, όπου οι άνθρωποι του αθλητισμού θα αποκτούν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες θα τους επιτρέπουν:
α) να επικοινωνούν αποδοτικότερα τόσο μεταξύ τους, όσο και με την κοινωνία γενικότερα, σε επίπεδο αξιών, ιδεών και στόχων, πράγμα που θα τους δώσει τη δύναμη να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον για τη δουλειά τους, όπως, για παράδειγμα, μείωση του ΦΠΑ των αθλητικών δραστηριοτήτων στο επίπεδο των βιβλίων (6%), ένταξη ερωτήσεων για τον αθλητισμό στην απογραφή που πραγματοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ κάθε 10 χρόνια κλπ., και
β) να αναπτύσσουν μία οπτική που θα προσφέρει αποδοτικότερες λύσεις από αυτές που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα για τα προβλήματα που ταλανίζουν τον αθλητισμό (βία στα γήπεδα, φαρμακοδιέγερση, παράνομος στοιχηματισμός κ.λπ.), τα οποία αποτρέπουν πολλούς γονείς από το να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να βιώσουν αυτό το μαγικό ταξίδι της άθλησης και του πρωταθλητισμού.
Προς την κατεύθυνση αυτή η UEFA έχει δημιουργήσει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα για την εκπαίδευση των προπονητών των Ομοσπονδιών των χωρών που ανήκουν στη δύναμή της (Coach Education Programme, 2010), το οποίο αναπτύσσεται σε 3 επίπεδα. Παρόμοιο πρόγραμμα θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε για την εκπαίδευση των διοικητικών στελεχών των αθλητικών φορέων της χώρας μας:
1) Τοπικό επίπεδο (σωματείο): με έμφαση σε πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται τα μέλη του ΔΣ και οι υπάλληλοι σωματείων.
2) Εθνικό επίπεδο (ομοσπονδία): με έμφαση σε γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται τα μέλη του ΔΣ και οι υπάλληλοι Ομοσπονδιών.
3) Διεθνές επίπεδο (διεθνείς αθλητικοί φορείς): με έμφαση σε γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται όσοι εκπροσωπούν τη χώρα σε διεθνείς αθλητικούς φορείς.
Από τις 2 έως τις 4 Δεκεμβρίου 2016, στο ΤΕΦΑΑ Αθήνας, η ΕλλΕΕΔΑΑ οργανώνει το 17ο Συνέδριό της, το περιεχόμενο του οποίου προσέλκυσε το ενδιαφέρον της σημαντικότερης αθλητικής ιστοσελίδας της χώρας gazetta.gr, η οποία θα το στηρίξει επικοινωνιακά και με τον τρόπο αυτό θα συμβάλλει στην προσπάθεια της ΕλλΕΕΔΑΑ για τη δημιουργία του νέου «παραδείγματος» στον αθλητισμό: την Εκπαίδευση.
*Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Ιδρυτικό μέλος ΕλλΕΕΔΑΑ

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015

IOC President calls sport a ‘natural partner’ for realisation of Sustainable Development Goals during speech to the United Nations

IOC President calls sport a ‘natural partner’ for realisation of Sustainable Development Goals during speech to the United Nations

©IOC / Ian Jones
27/09/2015
In a speech to the United Nations in New York on Saturday, International Olympic Committee (IOC) President Thomas Bach praised the inclusion of sport in the post-2015 Sustainable Development Goals (SDGs), calling it a historic moment that recognises the important role that sport plays in promoting healthy lifestyles, education, peace and social inclusion.

“Sport is natural partner when it comes to realising the ambitious agenda that will guide global development over the next 15 years,” President Bach said of the post-2015 Development Agenda that was adopted by the UN Member States on 25 September.
“United Nations Secretary-General Ban Ki-moon put it best when he said: ‘Olympic Principles are United Nations Principles,’” the IOC President continued. “The IOC shares the ambitious goals of peaceful development of humanity – and based on our shared values of tolerance, solidarity and peace, we are committed to continued cooperation with the United Nations and its Member States to make the Sustainable Development Goals a reality. Let us continue to strengthen our partnership so that we can work together for a better world.”
Some 160 Heads of State and Government and other world leaders, including Pope Francis, are attending the UN Sustainable Development Summit 2015 this week in New York.
A Permanent Observer to the United Nations, the IOC actively supported the process of the post-2015 Development Agenda. The new agenda is a comprehensive set of universal and transformative goals and targets that build on the Millennium Development Goals. UN Member States are committed to fully implementing the agenda by 2030.
###
The International Olympic Committee is a not-for-profit independent international organisation made up of volunteers, which is committed to building a better world through sport. It redistributes more than 90 per cent of its income to the wider sporting movement, which means that every day the equivalent of USD 3.25 million goes to help athletes and sports organisations at all levels around the world.
###
For more information, please contact the IOC Media Relations Team:
Tel: +41 21 621 6000 email: 
pressoffice@olympic.org, or visit our website at www.olympic.org.
VideosYouTube: www.youtube.com/iocmedia
Photos
For an extensive selection of photos available shortly after each event, please follow us on 
Flickr.
To request archive photos and footage, please contact our Images team at: images@olympic.org.
Social media
For up-to-the-minute information on the IOC and regular updates, please follow us on 
TwitterFacebookand YouTube.

http://www.olympic.org/news/ioc-president-calls-sport-a-natural-partner-for-realisation-of-sustainable-development-goals-during-speech-to-the-united-nations/247232

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

IOC teams up with UN Women to foster gender equality in Brazil targeting young women and sport


IOC teams up with UN Women to foster gender equality in Brazil targeting young women and sport
©IOC/Ian Jones
29/09/2015
The IOC is giving USD 600,000 to support a UN Women project in Rio de Janeiro State in Brazil.  The project will target 2,500 girls aged 12-14. Entitled “One Win Leads to Another” it will use a series of sports programmes to build young women’s leadership skills and improve their ability to influence decisions that impact their lives at all levels.
In partnership with the National Olympic Committee of Brazil, the programme targets the National Youth School Games to spread the messages of non-discrimination, non-violence, girls’ empowerment and positive masculine traits among boys. This pilot project will be implemented initially in 50 schools across the state of Rio de Janeiro, and will serve as a model that can be rolled out nationally and internationally.
“With the Olympic Games Rio 2016 less than a year away this programme will add to the many Olympic legacies already planned for the city, the region and the country," said IOC President Thomas Bach. "Olympic Agenda 2020, our strategic roadmap for the future of the Olympic Movement, has targeted gender equality as a key goal and this project will deliver in a very concrete way working with young women through sport, ” he added.
Promoting women in sport both on and off the field of play are of key importance to the IOC. With the adoption of Olympic Agenda 2020 the IOC reaffirmed its commitment to fostering gender equality, strengthening support to athletes, and entering into strategic partnerships linked to its long-standing cooperation with the UN and its relevant agencies. 
The agreement between the IOC and UN Women was signed on the side-lines of the General Assembly of the United Nations (UN) that adopted the post-2015 Development Agenda last week in New York. Sport is included in the final outcome document as an “important enabler” of sustainable development.

President Bach was named a HeForShe by UN Women earlier this year and has, together with thousands of men and boys around the world, joined this solidarity campaign that fights for gender equality and women’s rights.  Last month the IOC approved the sports programme for the Youth Olympic Games in Buenos Aires which will see complete gender equality with equal numbers of boys and girls competing.

The IOC signed a Memorandum of Understanding (MoU) with UN Women in 2012 to promote gender equality and women’s empowerment through sports. The partnership with UN Women is a concrete example of how sport can help break down barriers and challenge gender norms, not only on the field of play, but also in the workplace, at home, in schools and in other aspects of society.

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015

International Olympic Committee and United Nations Summit on the adoption of the Sustainable Development Goals.

Thomas Bach President


Remarks on the occasion of the adoption of the UN Sustainable Development Goals UN Sustainable Development Summit

New York, 26 September 2015
Dear Co-Presidents,


Your Excellency, Secretary General of the United Nations, Your Excellencies, Ladies and Gentlemen.
On behalf of the International Olympic Committee, I would like to congratulate this United Nations Summit on the adoption of the Sustainable Development Goals. My thanks go to the UN Secretary General Ban Ki-moon, the UN Group of Friends of Sport and many governments on all five continents for allowing the IOC to take part in the comprehensive consultations. The adoption of the Sustainable Development Goals mark a historic moment never before has the international community committed to such a broad and transformative agenda for global development.


As a Permanent Observer to the United Nations, the IOC has not only actively accompanied but wholeheartedly supports the 2030 Agenda for Sustainable Development. I would like to thank the Member States for recognizing the contribution of sport to sustainable development and to advancing the Sustainable Development Goals.


The new agenda specifically acknowledges “the growing contribution of sport to the realization of development and peace in its promotion of tolerance and respect and the contributions it makes to the empowerment of women and of young people, individuals and communities as well as to health, education and social inclusion objectives.”


In other words, sport is a natural partner when it comes to realizing the ambitious agenda that will guide global development over the next 15 years. The UN Secretary General Ban Ki-moon put it best  when  he  said:  “Olympic  Principles  are  United  Nations  Principles.”  The  IOC  shares  the
important goals of peaceful development of humanity. Based on our shared values of tolerance, solidarity and peace, we are committed to contribute to the realization of the Sustainable Development Goals.


Let us ever strengthen our partnership to work together for a better world.


Shaping our future is the overarching theme of all the discussions at this UN Summit. For the international community, the 2030 Agenda for Sustainable Development addresses future social and economic progress. For its part, the Olympic Agenda 2020 addresses progress with regards to sustainability, credibility and youth in the context of the Olympic Movement. Therefore, with this Olympic Agenda 2020 the IOC is absolutely in line with the objectives of the 2030 Agenda for Sustainable Development.


In many ways, sport can help to advance efforts to achieve the Sustainable Development Goals in very concrete ways. Its global reach and universality makes sport a low-cost, high-impact tool to support all countries big or small, rich or poor, North or South. The cross-cutting nature of sport allows it to address several of the goals at the same time.


-       Goal 3 calls for the attainment of healthy lifestyles: Sport has an essential role in combatting non-communicable diseases which are all too often caused by physical inactivity and poor nutrition. Regular exercise is one of the best ways to prevent illness and disease thereby sport helps to significantly reduce health-care costs and increase productivity.


-       Sport and education go hand-in-hand: sport and physical education programmes promote school attendance and help to improve learning performance a key to success to achieving Goal 4 on quality education. Research demonstrates that sport improves learning by deepening concentration capabilities.


-       Sport is a powerful platform to foster gender equality and empower women and girls, as called for in Goal 5. One of the key missions of the IOC is, in fact, to encourage and
support the promotion of women in sport at all levels based on the principle of gender equality. Women athletes and Olympians can serve as inspirational role models for young girls around the world. Just last month, the IOC implemented the gender-balanced sports programme for the Youth Olympic Games Buenos Aires 2018. For the first time, there will be absolutely equal numbers of girls and boys competing at the Games.


-       Sport is an important tool for peace-building and preventing conflict, thereby supporting Goal 16. Sport can promote social inclusion, build trust and foster a culture of peace between groups in conflict. Through its 206 National Olympic Committees the Olympic Movement unites all people and builds bridges between all cultures. In Olympic sport, all people are equal, regardless of their ethnicity, gender or faith. This is the spirit of the Olympic Unity in Diversity. A wonderful example of how sport can promote peace and inclusion took place just last month, when the IOC recognized the NOC of South Sudan. With this recognition, we wanted to send a signal of hope to a young nation and its people. The President of this newly recognized NOC of South Sudan told the IOC Session at the ceremony: “We will arm our young people with sport, and not with guns.”


-       As a powerful and active player in civil society, the sport sector can make a meaningful contribution to global partnerships for sustainable development, strengthening Goal 17. A central theme of the Olympic Agenda 2020 is that progress needs cooperation. In order for sport to serve humanity, sport must engage with society. Just a year ago in Haiti, we were honoured by the presence of the UN Secretary-General Ban Ki-moon, as we opened the Sport for Hope Centre together. The Centre is a joint initiative by the IOC and key partners like the United Nations and the Haitian Government. The Centre provides sport, health and educational activities to Haitians of all walks of life. Similarly, the IOC works in partnership with foundations and local sport associations across Africa to support a network of 52 Olympafrica centres in 43 countries. This has already brought sport and educational activities to more than one million young Africans all over the continent.
Perhaps the most prominent example of the power of our partnership with the United Nations comes from the tradition of the Olympic Truce. The IOC is grateful that the General Assembly has supported this tradition before every edition of the Olympic Games since 1994.


By adopting different resolutions in the last two years, the General Assembly has acknowledged the contribution of the Olympic Games to foster international understanding and peace. We believe that this message of our shared values of tolerance, solidarity and peace is more relevant than ever in today’s world.The International Olympic Committee is built on the belief that sport can contribute to peace and the harmonious development of humankind. Today, as the world sets out on a new era of development, we are truly honoured being a committed partner of the United Nations, to make the world a better place through sport. The United Nations and all its Member States can count on the unwavering support of the IOC to achieve this goal.